INFO Postzegelvereniging Bodegraven-Reeuwijk 


12 oktober 1954 is de Bodegraafse Postzegelvereniging als afdeling van de N.V.P.V. opgericht


    We houden een aantal clubavonden per jaar, met daarbij vaak een wilde veiling.

  • Er circuleren onder de leden rondzendingen.
  • Ook proberen we jaarlijks enkele dag-ruilbeurzen te organiseren. Deze beurzen zijn alleen mogelijk door de enthousiaste medewerking van onze leden.

    Per 6 juni 2023 is ons bestuur als volgt samengesteld:

 

  • Voorzitter: C. (Corrie) Schoonhoven-Roos,

 tel. 0182-394584 / 06-81363067

e-mail: corrieschoonhoven@gmail.com

 

  • Secretaris: S ( Simon)A. van der Kooij
  •  tel. 0182-392870/06-10659938
  • e-mail:s.a.van.der.kooij@hccnet.nl
  • penningmeester en ledenadministratie

L (Leen) de Raaf  tel. 06-22918982

e-mail: ldr54@hotmail.com

 

  • Rondzendcommissaris en veilingmeester: J. (Boy) Stoppelenburg,

 tel. 0172-614850 / 06-11756185

e-mail: becavof@gmail.com.

 

     Organisatie beurzen:

 

 

 

Redacteur en uitgever verenigingsblad "BodePost":J.(Jan) de Vries

Copy inzenden aan: e-mail:timmerjan53@hotmail.com

Webmaster: J (Jan) de Vries.

 

Ereleden:

dhr. D. Verwoerd - erevoorzitter (2019)

mevr. J. Smit (2019) †

 

Postzegelvereniging Bodegraven-Reeuwijk          Postadres:Dorus Rijkersstraat 54

IBAN: NL44INGB0000349980                            2811 XR Reeuwijk

KvK nr: 70241589                                            Tel. 06-22978609

website: http:/postzegelvereniging-bodegraven-reeuwijk.jouwweb.nl/

Lidmaatschap  35 euro per jaar exclusief  maandblad filatelie

 

 

 

 

Download hier de Privacyverklaring leden:

Privacyverklaring Website
PDF – 26,1 KB 228 downloads

Download hier het Huishoudelijk Reglement 2021:D

HR 01 07 2021
PDF – 97,1 KB 225 downloads